Et firma med histore

Sirva AS tidligere, Team Relocations AS og Majortrans Flytteservice AS, har drevet profesjonell flytting siden 1937. Vi har vår opprinnelse i selskapet Majorstubudene, etablert av Birger Strand og Gerhard Hauschild. Utviklingen fra 1937 til i dag har inkludert en rekke endringer, oppkjøp og fusjoner, og vi har vokst fra en liten lokal bedrift til å være Norges representant i verdens største flytte- og relocationselskap.

 

Hele tiden under utvikling

I Norge endret selskapet navn til Majorstua Transportbyrå i 1945, og til Majortrans Norge AS i 1982. Etter en fusjon med selskapet Frogner International AS byttet vi igjen navn i 1993, denne gangen til Majortrans Frogner AS.  Samtidig fusjonerte vi selskapet inn i Scanvan Group AB, som med dette ble Nordens største flyttekonsern. I 2002 ble navnet endret til Majortrans Flytteservice, etter en fusjon med Flytte Service AS i Stavanger.

Vi ser fremover

Vår sterke posisjon i Norge førte i 2007 til at det europeiske konsernet Team Relocations valgte å kjøpe opp Majortrans Flytteservice AS. I Norge fortsatte vi å operere som Majortrans i noen år, men i 2011 endret vi navn til Team Relocations AS. Vår posisjon ute i verden ble ytterligere forsterket i 2018, når det ledende globale selskapet SIRVA Inc. valgte å kjøpe opp hele Team Relocations-gruppen for å styrke sin posisjon i Europa. I dag er vi derfor en del av et globalt konsern med 4 954 ansatte, som opererer i over 190 land.

Norge har vi inntatt posisjonen som landets største byrå for integrerte flytte- og relocationtjenester. Vi ser på oss selv som det beste, mest innovative og profesjonelle flytte- og relocationselskapet, og vår målsetning er å til enhver tid være kundens førstevalg.