Bærekraft

Sirva er engasjert i bærekraft og fremtiden, vi ønsker å ta ansvar for miljø og samfunn. Vi jobber for å redusere vår påvirkning og bidra til en bedre verden gjennom våre handlinger og tjenester.

Les mer om bærekraft på Sirva.com

Sirva har som mål å bidra positivt til miljøet og samfunnet gjennom bærekraftige tiltak. Vi i Sirva setter krav til at våre leverandører overholder lover og regler, har en god miljøpolicy og jobber effektivt for å redusere avfall og utslipp. Beredskapsplaner skal være implementert for å kunne håndtere nødsituasjoner. Effektiv og god kommunikasjon er nødvendig. Sirva ønsker å være en ledende bedrift innen miljø og oppfordrer sine leverandører til et kontinuerlig fokus på området.

Vårt samfunnsansvar inkluderer:

  • Redusere karbonavtrykket og beskytte miljøet.
  • Fremme mangfold på arbeidsplassen og samarbeide med forskjellige leverandører.
  • Utdanne og engasjere ansatte for økt tilfredshet og engasjement.
  • Støtte et trygt og sunt arbeidsmiljø.
  • Handle med integritet og etisk ansvar.

Vi tenker fremover

Sirva ønsker å ha en positiv innvirkning på samfunnet og miljøet gjennom bærekraftige initiativer. Vi arbeider for å oppnå en modell for bærekraftig utvikling på tvers av virksomheten.

hva vi ønsker å oppnå

  • Sirva ønsker å implementere miljøvennlige og bærekraftige tiltak i alle deler av vår virksomhet.
  • Vi ønsker å være en leder innen miljømessig bærekraft
  • Vi oppfordrer leverandører til å forbedre miljøforholdene og overholde gjeldende miljølover og -regler.

Tiltak

  • Sirva forventer at våre underleverandører overholder gjeldende miljølover.

 

  • Beredskapsplaner og responsprosedyrer skal implementeres for å minimere konsekvensene av nødsituasjoner.