Menneske rettigheter

Menneskerettigheter anerkjenner den iboende verdien til hver enkelt person, uavhengig av bakgrunn, hvor vi bor, hvordan vi ser ut, hva vi tenker eller hva vi tror.

Les mer om menneskerettigheter her

Menneskerettigheter er basert på prinsipper om verdighet, likhet og gjensidig respekt, som deles på tvers av kulturer, religioner og filosofier. De handler om å bli behandlet rettferdig, behandle andre rettferdig og ha evnen til å ta genuine valg i våre daglige liv.

 

Respekt for menneskerettigheter er hjørnesteinen i sterke samfunn der alle kan bidra og føle seg inkludert.

 

Verdenserklæringen om menneskerettigheter, vedtatt av De forente nasjoner den 10. desember 1948, fastsetter de grunnleggende rettighetene og frihetene som gjelder for alle mennesker. Utkastet ble utarbeidet i kjølvannet av andre verdenskrig, og det har blitt et fundamentalt dokument som har inspirert mange internasjonale lover om menneskerettigheter som er bindende.